Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Last Name is T and Author is Tijs, Rutger  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Tijs, Rutger. De twaalfmaandencyclus over het land leven van Pieter Bruegels als interieurdecoratie voor het huis van plasantie 'ter Beken' te Antwerpen. Berichten en rapporten over het Antwerps Bodenmonderzoek enMonumentenzorg, Berichten en rapporten over het Antwerps Bodenmonderzoek enMonumentenzorg, 3 (1999): 117-33.