Bibliography

Found 5 results
Filters: Author is Muylle, Jan  [Clear All Filters]
1981
Muylle, Jan. Pieter Bruegel en Abraham Ortelius: bijdrage tot de literaire receptie van Pieter Bruegels werk. In Archivum artis Lovaniense: bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden opgedragen aan prof. em. Dr. J.K. Steppe, 319 - 337. Archivum artis Lovaniense: bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden opgedragen aan prof. em. Dr. J.K. Steppe. 1981. Reprint, Leuven: Peeters, 1981.
1984
Muylle, Jan. Pier den Drol'--Karel van Mander en Pieter Bruegel. Bijdrage tot de literaire receptie van Pieter Bruegels werk ca. 1600. In Wort und Bild in der niederländischen Kunst en Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, 134 - 144. Wort und Bild in der niederländischen Kunst en Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts. 1984. Reprint, Erfstadt: Lukassen, 1984.
Muylle, Jan. Pieter Bruegel en de kunsttheorie. Een interpretatie van de tekeningen 'De schilder voor zijn ezel': idëel zelfportret en artistiek credo. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1984, 189 - 202.
2001
Muylle, Jan. Tronies toegeschreven aan Pieter Bruegel: fysionomie en expressie (1). De Zeventiende Eeuw, De Zeventiende Eeuw, 17, no. 2 (2001): 174 - 204.
2010
Muylle, Jan. Ethos en pathos. De literaire appreciatie van expressie in het werk van Metsijs en Bruegel. In The Passions in the Arts of the Early Modern Netherlands, Vol. 60. The Passions in the Arts of the Early Modern Netherlands. 2010. Reprint, Zwolle: Waanders Uitgeverij, 2010.