Bibliography

Found 2 results
Filters: Author is Denucé, J.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Denucé, J.. Brieven en Documenten betreffend Jan Breugel I en II. Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. 1934. Reprint, Antwerp: De Sikkel, 1934.