Bibliography

Found 4 results
Filters: Author is Duverger, Erik  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Fontes Historiae Artis Neerlandicae. 12 vol. Fontes Historiae Artis Neerlandicae. 1984-2004. Reprint, Brussel: Koninklijkle Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984.
B
Duverger, Erik. Bronnen voor de geschiedenis van de artistieke betrekkingen tussen Antwerpen en de Noordelijke Nederlanden tussen 1632 en 1648. In Miscellanea jozef Duverger. Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis der Nederlanden, 1:336 - 373. Miscellanea jozef Duverger. Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis der Nederlanden. 1968. Reprint, Gent: Uitgeverij Vereniging voor de Geschiedenis der Textielkunsten, 1968.
D
Duverger, Erik. De verzameling schilderijen van de Antwerpse zijde- en tapijthandelaar Peter van Hecke de Jonge, schoonbroer van P.P. Rubens, naar een inventaris van 1646. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, 1971, 143 - 171.