Bibliography

Found 2 results
Filters: Author is Vanbeslaere, Walther  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Vanbeslaere, Walther. Pieter Bruegel en Hugo van der Goes. Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, 10 (1944): 221 - 232.