Bibliography

Found 2 results
Filters: First Letter Of Title is T and Author is Delen, A. J. J.  [Clear All Filters]
D
Delen, A. JJ. Teekeningen van Vlaamsche meesters. 1943. Reprint, Antwerp: Standaard-Boekhandel, 1943.
Delen, A. JJ. Teekeningen en Prenten van Antwerpsche Meesters der XVIIe eeuw (Rubens en zijn Tijd). Exhibition Catalogue Antwerp: Koninklijk Kunstverbond. 1927. Reprint, Antwerp: Stad Antwerpen, 1927.