Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is T and Author is Grauls, Jan  [Clear All Filters]
G
Grauls, Jan. Ter verklaring van Bosch en Bruegel. Gentsche Bijdragen tot de Kunst- geschiedenis, Gentsche Bijdragen tot de Kunst- geschiedenis, 6 (1939): 139 - 160.