Bibliography

Found 2 results
Filters: Author is Kunsthandel P. de Boer  [Clear All Filters]
K
Die Jüngeren Brueghel und ihr Kreis. Exhibition catalogue Vienna: Palais Pallavicini. 1936. Reprint, Vienna: Galerie Sanct Lucas, 1936.
De helsche en de fluweelen Brueghel en hun invloed op de kunst in de Nederlanden. Exhibition catalogue Amsterdam: Kunsthandel P. de Boer & Rotterdam: Rotterdamse Kunstkring. 1934. Reprint, Amsterdam: Kunsthandel P. de Boer, 1934.