Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Denucé, J  [Clear All Filters]
D
Denucé, J. Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen: De firma Forchoudt. Art Exports in the 17th Century. The Forchoudt Company. Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst I. Art Exports in the 17th Century. The Forchoudt Company. 1931. Reprint, Antwerp: Sikkel, 1931.