Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Bille, Clara  [Clear All Filters]
B
Bille, Clara. De tempel der kunst of het kabinet van den heer Braamcamp. Vol. 1-2. 1961. Reprint, Amsterdam: J.H. de Bussy, 1961.