Is het houtzagen, afgebeeld op de Prudentia van Pieter Bruegel, een ironisch-satirisch tafereel?

TitleIs het houtzagen, afgebeeld op de Prudentia van Pieter Bruegel, een ironisch-satirisch tafereel?
Publication TypeBook Section
AuthorsTheuwissen, J