Bibliography

Found 4 results
Filters: Author is Kavaler, Ethan Matt  [Clear All Filters]
1999
Kavaler, Ethan Matt. Pieter Bruegel: Parables of Order and Enterprise. 1999. Reprint, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
1986
Kavaler, Ethan Matt. Pieter Bruegel's Fall of Icarus and the Noble Peasant. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1986, 83 - 98.