Bibliography

Found 2 results
Filters: Author is Theuwissen, Jan  [Clear All Filters]
No Date
Theuwissen, Jan. Volkskundliche Aspekte im Werke Pieter Bruegels. In Pieter Bruegel und seine Welt, 175 - 185. Pieter Bruegel und seine Welt, No Date.
1968
Theuwissen, Jan. Is het houtzagen, afgebeeld op de Prudentia van Pieter Bruegel, een ironisch-satirisch tafereel?. In Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de Kunst- geschiedenis der Nederlanden, 260 - 264. Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de Kunst- geschiedenis der Nederlanden. 1968. Reprint, Gent, 1968.