Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Last Name is M and Author is Marijnissen, Roger H.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Marijnissen, Roger H, and Hans Rombaut. Pieter Bruegel de Oude. In Nationaal Biografisch Woordenboek, 19:119 - 145. Nationaal Biografisch Woordenboek. 2009. Reprint, Brussels: Paleis der Academiën, 2009.