Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Elly Cockx-Indestege  [Clear All Filters]
C
Cockx-Indestege, Elly, and Werner Waterschoot. Uyt Jonsten Versaemt. Het landjuweel van 1561 te Antwerpen. Exhibition catalogue Brussels: Koninklijke Bibliotheek Albert I. 1994. Reprint, Brussels: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1994.