Bibliography

Found 1633 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Barrett, Kerry. Boschian Bruegel, Breugelian Bosch: Hieronymus Cock’s Production of “Bosch” Prints. JHNA - Journal of Historians of Netherlandish Art, JHNA - Journal of Historians of Netherlandish Art, 5, no. 2 (2013).
Wood, Christopher S. Bosch's Demonology. Exhibition catalogue. 2001. Reprint, New Haven: Yale University Art Gallery, 2001.
Gibson, Walter S. Bosch's Dreams: A Response to the Art of Bosch in the Sixteenth Century. The Art Bulletin, The Art Bulletin, 74, no. 2 (1992): 205 - 217.
Bastiaensen, Jean. Bouwstenen voor de biografie van Pieter Bruegel de Oude. Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap, Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap, 41 (2013): 97-114.
Takahashi, Tatsushi, Hiroshi Takayama, and Riichi Miyake. The Boymans Masterpieces Exhibition: Pieter Bruegel the Elder : The Tower of Babel. Exhibition Catalogue Tokyo: Sezon Museum of Art. 1993. Reprint, Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen, 1993.
Camporesi, Piero. Bread of Dreams: Food and Fantasy in Early Modern Europe. 1989. Reprint, Chicago: University of Chicago Press, 1989.
Combe, Jacques. Breughel de Velours. 1942. Reprint, Paris: Éditions du Chêne, 1942.
van Miegroet, Hans. The Breughel Family. Jane Turner. The Dictionary of Art, The Dictionary of Art, 4 (1996): 910 - 917.
Siret, A. Breughel (Jean). Biogr. nat, Biogr. nat., III, no. Journal Article (No Date): 29.
Bowron, Edgar Peters. A Brief History of European Oil Paintings on Copper, 1560-1775. In Copper as Canvas. Copper as Canvas. 1999. Reprint, New York/Oxford: Oxford University Press, 1999.
Denucé, J.. Brieven en Documenten betreffend Jan Breugel I en II. Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. 1934. Reprint, Antwerp: De Sikkel, 1934.
Duverger, Erik. Bronnen voor de geschiedenis van de artistieke betrekkingen tussen Antwerpen en de Noordelijke Nederlanden tussen 1632 en 1648. In Miscellanea jozef Duverger. Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis der Nederlanden, 1:336 - 373. Miscellanea jozef Duverger. Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis der Nederlanden. 1968. Reprint, Gent: Uitgeverij Vereniging voor de Geschiedenis der Textielkunsten, 1968.
Martin, Gregory. Bruegel. 1978. Reprint, London, 1978.
Marijnissen, Roger H, and Peter Ruyffelaere. Bruegel. 1988. Reprint, Antwerp: Fonds Mercator, 1988.
Wied, Alexander. Bruegel. 1980. Reprint, London: Studio Vista, 1980.
Zupnick, Irving L. Bruegel. 1970. Reprint, New York: McGraw-Hill, 1970.
Michel, Édouard. Bruegel. 1931. Reprint, Paris: Crès, 1931.
Riggs, Timothy A. Bruegel and His Publisher. In Pieter Bruegel und seine Welt, 165 - 173. Pieter Bruegel und seine Welt. 1979. Reprint, Berlin: Mann, 1979.
Kofuku, Akira, and Toshiharu Nakamura. Bruegel and Netherlandish Landscape Painting from the National Gallery Prague. Exhibition catalogue Tokyo: National Museum of Western Art & Kyoto: National Museum of Modern Art. Exhibition catalogue Tokyo: National Museum of Western Art & Kyoto: National Museum of Modern Art. 1990. Reprint, Tokyo: National Museum of Western Art, 1990.
Sullivan, Margaret A. Bruegel and the Creative Process, 1559-1563. 2010. Reprint, Farnham; Burlington: Ashgate, 2010.
Deblaere, Albert. Bruegel and the Religious Problems of His Time. Apollo, Apollo, 105, no. 181 (1977): 176 - 180.
Ruby, Louisa Wood. Bruegel, Breughel, Bril: the "Lugt Group" Revisited. Master Drawings, Master Drawings, 50, no. 3 (2012): 357 - 64.
Marijnssen, Roger H. Bruegel de oude. 1969. Reprint, Brussel: Arcade, 1969.
Lebeer, Louis. Bruegel: de prenten van Pieter Bruegel de Oude. 1976. Reprint, Antwerpen: Mercatorfonds, 1976.
Orrock, Amy. Bruegel: Defining a Dynasty. Exhibition Catalogue Bath: Holburne Museum. London/New York: Philip Wilson, 2017.

Pages