Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Vosmaer, Carel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Vosmaer, Carel. Boeren-Breughel en Helsche-Breughel. In In De Schilderschool. Levens- schetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de hollandsche en andere scholen.. In De Schilderschool. Levens- schetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de hollandsche en andere scholen. 1868. Reprint, Haarlem, 1868.