Bibliography

Found 1576 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Walsh, Martin W. The Satirical Charity of Saint Martin from Bosch to the German Baroque: A Drawing by Michael Herr. Source: Notes in the History of Art, Source: Notes in the History of Art, 33, no. 2 (2014): 21 - 30. http://www.jstor.org/stable/23611170.
Still Lifes: Techniques and Style: An Examination of Paintings from the Rijkmuseum. Exhibition Catalogue Amsterdam: Rijksmuseum Amsterdam. 1999. Reprint, Amsterdam: Rijksmuseum, 1999.
Walder, M. Die Heimkehr der Herde. Terra Plana, Terra Plana, 3 (1979): 5 - 6.
Wadum, Jorgen. Antwerp Copper Plates. In Copper as Canvas, 93 - 116. Copper as Canvas. 1999. Reprint, New York/Oxford: Oxford University Press, 1999.
V
Vosmaer, Carel. Boeren-Breughel en Helsche-Breughel. In In De Schilderschool. Levens- schetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de hollandsche en andere scholen.. In De Schilderschool. Levens- schetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de hollandsche en andere scholen. 1868. Reprint, Haarlem, 1868.
von Wurzbach, Alfred. Niederländisches Künstler-Lexikon. Vol. 2. 3 vol. 1910. Reprint, Vienna: Halm und Goldmann, 1910.
von Frimmel, Theodor. Bildchen von Hendrick de Clerck und einige Bermerkungen zu Denis van Alsloot. Blätter für Gemäldekunde, Blätter für Gemäldekunde, I, no. 4 (1905): 60 - 62.
Von Frimmel, Theodor. Kleine Galeriestudien. 1892. Reprint, Bamberg: C.C. Buchner, 1892.
von Baldass, Ludwig. Les paysanneries de Pierre Bruegel. Les Arts Plastiques, Les Arts Plastiques, 1948, 471 - 484.
Vlieghe, Hans. Flemish Art and Architecture, 1585-1700. 1998. Reprint, New Haven/London: Yale University Press, 1998.
Vlieghe, Hans. Het portret ven Jan Brueghel en zijn gezin. Bulletin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel, Bulletin van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel, no. Journal Article (1966): 177 - 88.
Vlieghe, Hans. Une grande collection anversoise du Dix-Septième Siècle: Le cabinet d'Arnold Lunden, beau-frère de Rubens. Jahrbuch der Berliner Museen, Jahrbuch der Berliner Museen, 19 (1977): 172 - 204.
Vlieghe, Hans. Overname van motieven uit het werk van Mantegna in schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Bulletin van de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten, Bulletin van de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten, 11 (1962): 277 - 284.
Vlieghe, Hans. Rubens Emulating the Bruegel Tradition. The Burlington Magazine, The Burlington Magazine, 142, no. 1172 (2000): 681.
Vlieghe, Hans. De schilder Rubens. Utrecht: Spectrum, 1977.
Virdis, Caterina Limentani, and Davide Banzato. Fiamminghi : arte fiamminga e olandese del Seicento nella Repubblica Veneta. Exhibition Catalogue Padova: Palazzo della Ragione . 1990. Reprint, Milan: Electa, 1990.
Vinken, Pierre, and Lucy Schlüter. Nogmaals Pieter Bruegels 'Nestrover'. Oud Holland, Oud Holland, 113, no. 4 (1999): 169 - 174.
Vinken, Pierre, Lucy Schlüter, and Herman Roodenburg. Pieter Bruegels "Nestrover" en de mens die de dood tegemoet treedt. In Pieter Bruegel, 55 - 79. Pieter Bruegel. 1996. Reprint, Brill Academic Pub, 1996.

Pages