Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Tijs, Rutger  [Clear All Filters]
1999
Tijs, Rutger. De twaalfmaandencyclus over het land leven van Pieter Bruegels als interieurdecoratie voor het huis van plasantie 'ter Beken' te Antwerpen. Berichten en rapporten over het Antwerps Bodenmonderzoek enMonumentenzorg, Berichten en rapporten over het Antwerps Bodenmonderzoek enMonumentenzorg, 3 (1999): 117-33.