Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Debrabandere, P.  [Clear All Filters]
D
Debrabandere, P. Herdenking Roeland Savery : Kortrijk 1576 - Utrecht 1639. Exhibition Kortrijk : Stedelijk Museum voor Schone Kunsten Kortrijk. Kortrijk: Stedelijk Museum voor Schone Kunsten Kortrijk, 1976.