Bibliography

Found 1633 results
1959
Röhrich, Lutz. Sprichwörtliche Redensarten in bildlichen Zeugnissen. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 1959, 67 - 79.
Lavrova, O.I. Tentoonstelling van tekeningen en aquarellen: West-europa, Oosten, Rusland en Sovjet-Unie: catalogus. Exhibition Cataloguen Moscow: Pushkin Museum of Fine Arts. 1959. Reprint, Moscow: Pushkin Museum of Fine Arts, 1959.
Brans, J. VL. Vlaamse schilders in dienst der koningen van Spanje. 1959. Reprint, Leuven: Davidsfonds, 1959.
Haverkamp-Begemann, Egbert. Willem Buytewech. 1959. Reprint, Amsterdam: Hertzberger, 1959.
Benesch, Otto. Zur Frage der Kopien nach Pieter Bruegel. Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 8 (1959): 35 - 42.
1960
Gerson, H., and Engelbert H ter Kuile. Art and architecture in Belgium, 1600 to 1800. 1960///. Reprint, Baltimore: Penguin Books, 1960.
De Coo, Joseph. Forschungen zu Bruegels 'Dulle Griet'. Pantheon, Pantheon, 18 (1960): 179 - 181, 232-236.
Grauls, Jan. Het spreekwoordenschilderij van Sebastiaan Vrancx. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 9, no. 3-4 (1960): 107 - 164.
van Gelder, Jan Gerrit. 'Na(e)rt het leven' of naar 'het leven'. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 9, no. 1-2 (1960): 29 - 36.
Calmann, Gerta. The Picture of Nobody: An Iconographical Study. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 23, no. 1/2 (1960): 60 - 104.
Roh, Franz. Pieter Bruegel d. Ä.: Die niederländischen Sprichwörter. 1960. Reprint, Stuttgart: P. Reclam Jun., 1960.
Sip, Jaromir. Pieter Bruegel d.Ä. Die Heuernte. 1960. Reprint, Prague: Artia, 1960.
de Tolnay, Charles. Remarques sur quelques dessins de Bruegel l'Ancien et sur un dessin de Bosch récemment réapparus.. Bulletin des Musées royaux des beaux-arts de belique, Bulletin des Musées royaux des beaux-arts de belique, 9, no. 1-2 (1960): 3 - 28.
Kreuzberg, Claus. Zur Seesturm-Allegorie Bruegels. In Zwischen Kunstgeschichte und Volkskunst. Festschrift W. Fraenger, 33 - 49. Zwischen Kunstgeschichte und Volkskunst. Festschrift W. Fraenger, 1960.
1961
van Hasselt, Carlos. 150 tekeningen uit vier eeuwen uit de verzameling van Sir Bruce en Lady Ingram. Exhibition Catalogue Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen & Amsterdam: Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum. 1961. Reprint, Rotterdam: Museum Boymans van Beuningen, 1961.
Huebner, F.M. Das Haus von Pieter Bruegel in Brüssel. Weltkunst, Weltkunst, 31, no. 24 (1961): 7.
Altena, J. QVan Reg. De tekeningen uit de schenking De Bruijn. Bulletin van het Rijksmuseum, Bulletin van het Rijksmuseum, 9, no. Journal Article (1961).
Bille, Clara. De tempel der kunst of het kabinet van den heer Braamcamp. Vol. 1-2. 1961. Reprint, Amsterdam: J.H. de Bussy, 1961.
Van Beylen, J. De uitbeelding en de dokumentaire waarde van schepen bij enkele oude meesters. Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, 10, no. 3-4 (1961): 123 - 150.
Münz, Ludwig. The Drawings of Bruegel: Complete Edition. 1961. Reprint, London: Phaidon, 1961.
Baxandall, David. Fifty Master Drawings in the National Gallery of Scotland. Collection Catalogue Edinburgh: National Gallery of Scotland. 1961. Reprint, Edinburgh: National Gallery of Scotland, 1961.
Smekens, F. Het schip bij Pieter Bruegel de Oude: een authenticiteitscriterium?. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1961, 5 - 57.
Lederer, Jean. Les mendiants de Bruegel, un document pour l'histoire de Flandres sous l'occupation espagnole. In Scrinium lovaniense (mélanges historiques, historische opstellen Étienne van Cauwenbergh), 452 - 465. Scrinium lovaniense (mélanges historiques, historische opstellen Étienne van Cauwenbergh). 1961. Reprint, Gembloux: J. Duculot, 1961.

Pages