Bibliography

Found 41 results
Filters: First Letter Of Title is V  [Clear All Filters]
N
Novotny, Fritz. Volkskundliche und kunstgeschichtliche Betrachtungsweise. Zu Pieter Bruegels Heimkehr der Herde. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 53, no. 4 (1950): 42 - 53.
S
Schneider, Norbert. Vom klostergarten zur Tulpenmanie: Hinweise zur Materiellen Vorgeschichte des Blumenstillebens. In Stilleben in Europa, Exhibition Catalogue Münster: Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte & Baden-Baden: Staatliche Kunsthalle Baden-Baden., 294 - 349. Stilleben in Europa. 1979. Reprint, Münster: Landschaftsverb, 1979.
Vorstelijk verzameld. Meesterwerken uit de collectie van het Kunsthistorisch Museum in Wenen, van Jan Van Eyck tot Pieter Bruegel de Oude. Exhibition Catalogue Bruges: Groenigemuseum & Vienna: Kunsthistorisches Museum Wien. 2011. Reprint, Tielt: Uitg. Lannoo, 2011.
Sluijter, Eric J. Venus, Visus en Pictura. In Hendrick Goltzius, 42-43:337 - 396. Hendrick Goltzius. 1991. Reprint, Zwolle, 1991.
T
Theuwissen, Jan. Volkskundliche Aspekte im Werke Pieter Bruegels. In Pieter Bruegel und seine Welt, 175 - 185. Pieter Bruegel und seine Welt, No Date.
V
van Autenboer, E. Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600). Vol. VI. 1962. Reprint, Gent: Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1962.
Vervaet, J. Volksvermaak in het werk van David Teniers de Jonge (1610-1690). In Volkscultuur in Brabant, Vanhemelryck ed, 87 - 113. Volkscultuur in Brabant, No Date.
W
Welzel, Barbara. Verhüllen und Inszenieren: zur performativen Praxis in frühneuzeitlichen Sammlungen. In Frühneuzeitliche Sammlungspraxis und Literatur, 109 - 129. Frühneuzeitliche Sammlungspraxis und Literatur. 2006. Reprint, Berlin: Lukas Verlag, 2006.
Winner, Matthias. Vedute in Flemish Landscape Drawings of the 16th Century. In Netherlandish Mannerism Nationalmusei Skriftserie, 4:85 - 96. Netherlandish Mannerism Nationalmusei Skriftserie. 1985. Reprint, Stockholm: Nationalmuseum, 1985.

Pages