Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Baatsen, Inneke  [Clear All Filters]
B
Baatsen, Inneke, Bruno Blonde, and Julie De Groot. The Kitchen Between Representation and Everyday Experience. The Case of Sixteenth-Century Antwerp. In Trading Values in Early Modern Antwerp / Waard en waarden in vroegmodern Antwerpen, Netherlands Yearbook for Art History / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 163 - 184. Trading Values in Early Modern Antwerp / Waard en waarden in vroegmodern Antwerpen. 2014. Reprint, Leiden/Boston: Brill, 2014.