Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is V and Author is Herman Pleij  [Clear All Filters]
1992
de Mooij, Charles, and Herman Pleij. Vastenavond - Carnaval: feesten van de omgekeerde wereld. Exhibition catalogue Den Bosch: Noordbrabants Museum. 1992. Reprint, Zwolle: Waanders, 1992.