Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is V and Author is Herman Pleij  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
de Mooij, Charles, and Herman Pleij. Vastenavond - Carnaval: feesten van de omgekeerde wereld. Exhibition catalogue Den Bosch: Noordbrabants Museum. 1992. Reprint, Zwolle: Waanders, 1992.