Bibliography

Found 160 results
Filters: First Letter Of Title is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zupnick, Irving L. Bruegel. 1970. Reprint, New York: McGraw-Hill, 1970.
Zupnick, Irving. Bruegel's Virtues as the Epitome of Folly. In L'Umanesimo e la Follia, 89 - 106. L'Umanesimo e la Follia. 1971. Reprint, Rome: Abete, 1971.
W
Wood, Christopher S. Bosch's Demonology. Exhibition catalogue. 2001. Reprint, New Haven: Yale University Art Gallery, 2001.
Winkelmann-Rhein, Gertraude. Blumen-Brueghel. 1968. Reprint, Cologne: Dumont, 1968.
Wied, Alexander. Bruegel. 1980. Reprint, London: Studio Vista, 1980.
Wied, Alexander. Bruegel: Il Carnevale e la Quaresima. 1996. Reprint, Milan: Electra, 1996.
Weyns, Jozef. Bruegel en het stoffelijk kultuurgoed van zijn tijd. Vlaanderen, Vlaanderen, 18 (1969): 24 - 29.
Weyns, Jozef. Bij Bruegel in de leer voor honderd-en-een dagelijkse dingen. Tijdschrift van het verbond voor Heemkunde, Tijdschrift van het verbond voor Heemkunde, 23, no. 3 (1969): 97 - 113.
V
Vosmaer, Carel. Boeren-Breughel en Helsche-Breughel. In In De Schilderschool. Levens- schetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de hollandsche en andere scholen.. In De Schilderschool. Levens- schetsen en kunstwerken van eenige meesters uit de hollandsche en andere scholen. 1868. Reprint, Haarlem, 1868.
von Frimmel, Theodor. Bildchen von Hendrick de Clerck und einige Bermerkungen zu Denis van Alsloot. Blätter für Gemäldekunde, Blätter für Gemäldekunde, I, no. 4 (1905): 60 - 62.
Verougstraete, Helen, and Roger van Schoute. Bruegel et Pétrarque : une évocation de Laure dans le Triomphe de la Mort de Pieter Bruegel l'Ancien?. In Studi di storia dell'arte in onore di Maria Luisa Gatti Perer, Marco Rossi ed, 247 - 251. Studi di storia dell'arte in onore di Maria Luisa Gatti Perer. 1999. Reprint, Milan, 1999.
Vermeylen, A. Bruegel et l'art italien. Cahiers de Belgique, Cahiers de Belgique, I (1928): 1 - 8.
Vandenbroeck, Paul. Beeld van de andere, vertoog over het zelf. Exhibition Catalogue Antwerp: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Exhibition Catalogue Antwerp: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 1987. Reprint, Antwerp: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1987.
van Miegroet, Hans. The Breughel Family. Jane Turner. The Dictionary of Art, The Dictionary of Art, 4 (1996): 910 - 917.
van Gelder, J.G., and Jan Borms. Brueghel's zeven deugden en zeven hoofdzonden. 1939. Reprint, Amsterdam: Spieghel, 1939.
Brueghel Enterprises. Exhibition catalogue Maastricht: Bonnefantenmuseum & Brussels: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 2001. Reprint, Ghent-Amsterdam: Ludion, 2001.
Van de Perre, Harold. Bruegel: ziener voor alle tijden. 2007. Reprint, Leuven: Davidsfonds, 2007.
T
Tolnai, Karl. Beiträge zu Bruegels Zeichnungen. Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen, Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen, 50 (1929): 195 - 216.
Thon, Peter. Bruegel's 'The Triumph of Death' Reconsidered. Renaissance Quarterly, Renaissance Quarterly, 21, no. 3 (1968): 289 - 299.
Takahashi, Tatsushi, Hiroshi Takayama, and Riichi Miyake. The Boymans Masterpieces Exhibition: Pieter Bruegel the Elder : The Tower of Babel. Exhibition Catalogue Tokyo: Sezon Museum of Art. 1993. Reprint, Rotterdam: Museum Boymans-van Beuningen, 1993.
S
Swarzenski, Hanns. The Battle between Carnival and Lent. Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, 49, no. 2 (1951): 2 - 11.
Sullivan, Margaret A. Bruegel the Elder, Pieter Aertsen, and the Beginning of Genre. The Art Bulletin, The Art Bulletin, 93, no. 2 (2011): 127 - 149.
Sullivan, Margaret. Bruegel's Proverbs: Art and Audience in the Northern Renaissance. The Art Bulletin, The Art Bulletin, 73, no. 3 (1991): 431 - 466.
Sullivan, Margaret A. Bruegel's Peasants: Art and Audience in the Northern Renaissance. 1994. Reprint, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Pages