Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Frerichs, L.C.J.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Altena, I.Q. van Regter, and L.C.J. Frerichs. De verzameling van Dr A. Welcker: I: Nederlandse tekeningen der zestiende en zeventiende eeuw. Exhibition catalogue Amsterdam: Rijksprentenkabinet. 1956. Reprint, Amsterdam: Rijksprentenkabinet, 1956.