Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Gudlaugsson, Sturla  [Clear All Filters]
G
Gudlaugsson, Sturla. Wat heeft Pieter Bruegel met zijn `Bedelaars' bedoeld?. Mededelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorisch Documentatie, Mededelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorisch Documentatie, 2 (1947): 32.