Bibliography

Found 6 results
Filters: Author is Grauls, Jan  [Clear All Filters]
G
Grauls, Jan. Het spreekwoordenschilderij van Sebastiaan Vrancx. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 9, no. 3-4 (1960): 107 - 164.
Grauls, Jan. De spreekwoorden van Pieter Bruegel den Oude verklaard. 1938. Reprint, Antwerp: Gevaert photo-producten, 1938.
Grauls, Jan. Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel. 1957. Reprint, Antwerp: Standaard-Boekhandel, 1957.
Grauls, Jan. Ter verklaring van Bosch en Bruegel. Gentsche Bijdragen tot de Kunst- geschiedenis, Gentsche Bijdragen tot de Kunst- geschiedenis, 6 (1939): 139 - 160.
Grauls, Jan. Uit Bruegels Spreekwoorden. Jaarboek van de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België (Annuaire des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), Jaarboek van de Koninklijk Musea voor Schone Kunsten van België (Annuaire des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), (1939): 91 - 107.