Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is Anspach, J.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Anspach, J. Grafschriften te Breda met genealogische gegevens. De Navorscher : Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis , De Navorscher : Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis , no. 14 (1881): 161 - 174.