Pieter Bruegels "Nestrover" en de mens die de dood tegemoet treedt