O podrózy Jana Brueghla Aksamitnego w 1604 roku oraz o jego zwiazkach z królewiczem polskim Wladyslawem Zygmuntem Waza. Materaly archiwalne

TitleO podrózy Jana Brueghla Aksamitnego w 1604 roku oraz o jego zwiazkach z królewiczem polskim Wladyslawem Zygmuntem Waza. Materaly archiwalne
Publication TypeJournal Article
AuthorsSzmydki, R